Tin tức ngành

Ngành Dệt May – Da Giày Đổi Mình Phát Triển Sau Dịch Covid 2022

  • 22/02/2022

Dịch Covid tác động mạnh đến phát triển của nhiều doanh nghiệp nói chung và ngành dệt may – da giày nói riêng, các khó khăn của các doanh nghiệp thường liên quan đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu, bộ máy điều hành,…

Theo khảo sát đầu năm 2022, nhu cầu nhân lực cho ngành dệt may – da giày cần đến 6.000 – 9.000 người. Tiến sĩ Đỗ Thanh Vân – Phó Giám đốc trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM – cho biết sau khi TPHCM áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt vừa thích ứng tình hình mới, vừa đảm bảo chống dịch cùng thời điểm sau tết, phần lớn doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự, kế hoạch truyền thông, kế hoạch kinh doanh,…thị trường lao động đã có những chuyển biến, tích cực, sôi động trở lại.