Đăng ký gian hàng

Để đăng ký tham gia gian hàng trưng bày tại triển lãm, quý vị vui lòng điền thông tin vào mẫu đăng ký dưới đây

Thông tin gian hàng
Chọn diện tích
Thông tin liên lạc