Sản phẩm trưng bày

Ngành Dệt may

 • 02/06/2021

SMARTEX VIETNAM 2024 - Triển lãm Quốc tế hàng đầu về Máy móc, Thiết bị, Vật liệu và Công nghệ ngành Dệt, May, Da giày Việt Nam.

Danh mục sản phẩm trưng bày:

CÁC BỘ PHẬN – MÁY MÓC NGÀNH DỆT

 • Thiết bị phụ trợ
 • Máy tẩy & giặt
 • Máy móc & phụ kiện xử lý vải
 • Làm dây & dây chuyền
 • Hóa chất và Thuốc nhuộm
 • Thiết bị thêu
 • Nhà máy & Máy móc sợi
 • Kết thúc & Điều trị
 • Máy móc dệt kim
 • Đan ( phẳng, tròn)
 • Khung dệt
 • Trục xoay
 • Máy kéo sợi & Phụ kiện
 • Máy hấp
 • Thiết bị kiểm tra và điều khiển
 • Máy móc & Phụ kiện dệt
 • Máy móc & phụ kiện chế biến sợi
 • Khác....

 

 

 

Xem thêm