Sự kiện

Đơn vị tham gia

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

Tại triển lãm sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi hội thảo và đối thoại tại Hội nghị Sản xuất Kết nối để quy tụ các chuyên gia hàng đầu và các diễn giả cấp cao từ kinh doanh và khoa học để trình bày và thảo luận về các yếu tố cốt lõi của tự động hóa được kết nối cho các ngành công nghiệp. Một câu hỏi trọng tâm sẽ là, làm thế nào Sản xuất được kết nối có thể đóng góp tốt nhất vào việc tăng khả năng cạnh tranh kinh tế trong tự động hóa sản xuất.

Liên hệ ban đổ chức để đăng kí chương trình hội thảo : (028) 6686 1210

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ